VIEW MENU & ORDER NOW
Recipes

The Art of Seasonal Cuisine

WASHOKU

Sashimi Style Watermelon

Cold Eggplant in Jade

Recipes_Manga_Salmon_and_Mushrooms_Steamed_In_Foil Salmon and Mushrooms Steamed In Foil

Mixed Rice with Sweet Potato

Houraku-Yaki

Recipes_Manga_EbeMinoAgeEbe Mino Age

Recipes_Manga_MozzarellaCheeseAgedashiMozzarella Cheese Agedashi

Recipes_Manga_ChakinTofu_w_Beans_BChakin Tofu with Beans / Winter

Recipes_Manga_SanshokuTemari-zushiSanshoku Temari-zushi

Recipes_Manga_KiwiScallopKiwi Scallop

Recipes_Manga_SteamedBambooShoots_and_SeaweedSteamed Bamboo Shoots and Seaweed